Přejít k obsahu


Software pro FFT analýzu krátkých záznamů

Citace:
TUREČEK, O., MÜLLEROVÁ, E. Software pro FFT analýzu krátkých záznamů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 390-392. ISBN: 978-80-7043-557-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for FFT analysis of short time signal record
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Oldřich Tureček , Eva Müllerová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového programu pro frekvenční analýzu krátkých akustických signálů. Výsledky frekvenční analýzy by měly být použity pro hledání kriteriálních pravidel diagnostické metodiky využívající detekce akustického projevu transformátoru během rázové zkoušky.
Abstrakt EN: The article describes the software for FFT analysis of short time signal record on the PC computers. The software is built up in LabWindows/CVI development environment and allows the time domain and frequency domain analysis of recorded signals. Available format of the signal record is text format.
Klíčová slova

Zpět

Patička