Přejít k obsahu


Realizace softwaru pro analýzu částečných výbojů ze záznamů ve formátu *.csv

Citace:
TUREČEK, O., PIHERA, J. Realizace softwaru pro analýzu částečných výbojů ze záznamů ve formátu *.csv. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 393-395. ISBN: 978-80-7043-557-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for partial discharge analysis from *.csv source file
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Oldřich Tureček , Ing. Josef Pihera Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového programu pro potřebu analýzy projevu částečných výbojů v izolačních systémech snímané kapacitním snímačem a zaznamenaném pomocí digitálního osciloskopu ve formátu *.csv. Výsledkem analýzy je kromě vlastní konverze *.csv formátu i výpočet histogramu četností pulsů amplitudy zdánlivého náboje na fázi napájecího napětí.
Abstrakt EN: The paper deals with design and realization of computer program which is used for analysis of partial discharge. Data storage in the *.csv format of measured signal is acquired by digital oscilloscope. The analysis results in the data conversions and calculation of histogram of apparent charge as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička