Přejít k obsahu


Modelling of non-Newtonian fluids

Citace:
KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelling of non-Newtonian fluids. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 116-123. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of non-Newtonian fluids
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Křen , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Je řešena úloha proudění nenewtonovské kapaliny. Základní rovnice jsou odvozeny pro newtonovskou kapalinu a je přidán speciální konstitutivní vztah pro viskozitu. Prostorová diskretizace je vytvořena pomocí MKP. Algoritmus je vyzkoušen na jednoduchém osově symetrickém proudění v horizontální trubce a provedeno srovnání s newtonovským prouděním. Je prezentována aplikace na proudění synoviální kapaliny v totální kolenní náhradě. Model je zjednodušen na rovinný model je počítáno rozložení tlaku v synoviální kapalině během interakce stehenní a holenní kosti.
Abstrakt EN: The problem of the non-Newtonian fluid flow is solved. The basic equations are derived based on the Newtonian-fluid flow but using special constitutive equation for the viscosity. The spatial discretization is done using the finite element method (FEM). The algorithm is tested on a simple axial-symmetric flow in a horizontal tube and comparison to Newtonian fluid is stated. Application for the synovial fluid flow modelling in the total knee replacement is presented. The model is simplified as a planar model and the pressure distribution due to the interaction between femur and tibia in the synovial fluid is computed.
Klíčová slova

Zpět

Patička