Přejít k obsahu


Contribution to the simulation of growth and remodelling applied to muscle fibre stimulation

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Contribution to the simulation of growth and remodelling applied to muscle fibre stimulation. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Contribution to the simulation of growth and remodelling applied to muscle fibre stimulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Článek ukazuje stručný úvod do teorie růstu a remodelace kontinua. Týká se objemového růstu, změny symetrie a změny materiálových parametrů. Je prezentován popis teorie založený na práci DiCarla. Hlavní část je věnována modelování svalového vlákna a je ukázána možná spojitost s chemickými procesy během svalové stimulace.
Abstrakt EN: The given paper shows the brief introduction to the theory of growth and remodelling of continua. It involves e.g. the bulk growth, the change of symmetry and the change of the material parameters. The description of the theory based on the work of DiCarlo is presented. The main part is devoted to the muscle fibre modelling. The possible connection with the chemical processes during muscle stimulation based on extended thermodynamics is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička