Přejít k obsahu


Virtual car crash simulation

Citace:
HYNČÍK, L., ŠVÍGLER, J., STINGL, J., NOVÁČEK, V., DOUBKOVÁ, A., KOVANDA, J. Virtual car crash simulation. In FISITA 2004. Barcelona: Sociedad de Tecnicos de Automocion , 2004. s. 1-9.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual car crash simulation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: Sociedad de Tecnicos de Automocion
Autoři: Luděk Hynčík , Jaromír Švígler , Josef Stingl , Vít Nováček , Alena Doubková , Jan Kovanda
Abstrakt CZ: Článek pojednává o virtuální simulaci reálné nehody v automobilu. Užitím našeho modelu člověka na bázi tuhých těles zdokonaleného novými experimentálními daty můžeme simulovat celý reálný proces nehody. Na základě popisu nehody získáme zpomalení vozidla v závislosti na čase. S využitím tohoto signálu můžeme simulovat pohyb člověka sedícího ve vozidle. Navíc můžeme předpovědět porušení jednotlivých tkání. Platnost našeho modelu je porovnána s reálnými daty.
Abstrakt EN: The paper consists of virtual simulation of the real car crash scenario. Based on our biomechanical multi-body human model with deformable parts for crash test purposes enriched by new biological material data supported by meassurement, and by crash description, we can simulate the whole crash process as it is. The crashing cars are modelled as simple as possible to have cheap but concise car structure for the car crash simulation. From the car crash simulation, we gain the acceleration distribution over the crashing time. Using this signal, we can simulate the motion process of the human body sitting inside the car. Furthermore, based on the decceleration relations, we can predict biological material ruptures. Validity of our simulation is compared by the real crash data.
Klíčová slova

Zpět

Patička