Přejít k obsahu


Evaluation of zirkonium based alloys with the use of instrumented indentation test

Citace:
VIZINA, M., BLÁHOVÁ, O., VRTÍLKOVÁ, V. Evaluation of zirkonium based alloys with the use of instrumented indentation test. In Proceedings of the 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 125-128. ISBN: 80-227-2424-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of zirkonium based alloys with the use of instrumented indentation test
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Martin Vizina , Olga Bláhová , Věra Vrtílková
Abstrakt CZ: Byly hodnoceny 4 běžné typy zirkonových slitin. Experimenty byly zaměřeny na vyhodnocení mechanických vlastností (tvrdost, Youngův modul)jako možných funkcí obsahu vodíku a kyslíku. Obsah kyslíku byl stanoven SEM Quanta 200 s použitím EDAX. Parametry a objem atomové mřížky byly určeny rentgenovým difraktometrem D8 Discover.
Abstrakt EN: There are four common types of Zr-based alloys being investigated. Experiments are focused on evaluation of mechanical properties (hardness and Young modulus) as a posible function of hydrogen and oxygen content. Oxygen content, was analysed on SEM Quanta 200 with the use of EDAX microprobe. Parameters and volume of atomic lattice were analysed with the use of X-Ray Diffractometer D8 Discover.
Klíčová slova

Zpět

Patička