Přejít k obsahu


The instrumented indentation test - powerful tool in development of new materials

Citace:
BURŠÍKOVÁ, V., BLÁHOVÁ, O., ZAJÍČKOVÁ, L., ELIÁŠ, M., JAŠEK, O., KARÁSKOVÁ, M., BOUSQUET, A., BURŠÍK, J., KLAPETEK, P. The instrumented indentation test - powerful tool in development of new materials. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 36-43. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The instrumented indentation test - powerful tool in development of new materials
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vilma Buršíková , Olga Bláhová , L. Zajíčková , Marek Eliáš , O. Jašek , Monika Karásková , A. Bousquet , J. Buršík , P. Klapetek
Abstrakt CZ: Metoda instrumentované tvrdosti kombinovaná s AFM byla použita k vyhodnocení mechanických vlastností plazmově deponovaných tenkých vrstev. Cílem této práce bylo představit Test instrumentované tvrdosti jako velmi silný nástroj ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Cílem bylo ukázat, že tato technika se dá použít nejen pro určení tvrdosti a modulů pružnosti, ale také pro kvantifikaci lomové houževnatosti, vnitřního napětí a lomové houževnatosti mezi vrstvou a substrátem.
Abstrakt EN: The instrumented indentation test combined with AFM measurements was used to evaluate the mechanical properties of plasma deposited thin films. The aim of present work is ti introduce the instrumented indentation technique as a very powerful tool in research and development of new materials. The aim of the present article is to show, that this technique is useful not only for determination of the hardness and elastic modulus, it can be used also for quantification of the fracture toughness, intrinsic stress and the interficial fracture toughness between the film and substrate.
Klíčová slova

Zpět

Patička