Přejít k obsahu


Brachiopods from the Lower-Middle Cambrian Láncara Formation of the Cantabrian Mountains, Northwest Spain

Citace:
WOTTE, T., MERGL, M. Brachiopods from the Lower-Middle Cambrian Láncara Formation of the Cantabrian Mountains, Northwest Spain. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 2007, roč. 33, s. 101-122. ISSN: 0810-8889
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Brachiopods from the Lower-Middle Cambrian Láncara Formation of the Cantabrian Mountains, Northwest Spain
Rok vydání: 2007
Autoři: Thomas Wotte , Michal Mergl
Abstrakt CZ: Popsána je fauna mikro- i makrobrachiopodů čítající celkem 10 druhů (rody Acrothele, Luhotreta, Micromitra, Nisusia, Yorkia and Trematobolus) z svrchního členu střednokambrického souvrství Lancara v SZ Španělsku. Jako nové jsou stanoveny rody Genetreta a Iberotreta z čeledi Acrotretidae.
Abstrakt EN: Popsána je fauna mikro- i makrobrachiopodů čítající celkem 10 Micro- an macrobrachiopods (ten species including Acrothele, Luhotreta, Micromitra, Nisusia, Yorkia and Trematobolus) from the upper member of the Middle Cambrian Láncara Formation (NW Spain) are described. New genera Genetreta and Iberotreta (Acrotretidae) are erected.
Klíčová slova

Zpět

Patička