Přejít k obsahu


Boundary filtering approach in surface reconstruction

Citace:
VARNUŠKA, M., KOLINGEROVÁ, I. Boundary filtering approach in surface reconstruction . International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE), 2007, roč. 3, č. 1, s. 14-22. ISSN: 1742-7193
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Boundary filtering approach in surface reconstruction
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Varnuška , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Jedna z metod získávání 3D objektů je digitalizace reálného objektu následovaná rekontrukci povrchu. Pro rekonstrukci užíváme algoritmus Niny Amenty, který vybírá trojúhelníky povrchu z Delaunayovy tetrahedronizace. Tyto kondidátské trojúhelníky netvoří manifeld, takže je nutné provést další kroky pro extrakci manifoldu. V článku prezentujeme pozorování a modifikace tohoto kroku.
Abstrakt EN: One of the methods for 3D data model acquistion is real object digitisation followed by surface reconstruction. We use for the reconstruction a CRUST algorithm by Nina Amenta, which selects surface triangles from the Delaunay tetrahedronisation. Unfortunately, these candidate surface triangles do not form a manigold, so it is necessary to perform some other steps for manifold extraction. In this paper we present some observations and modifications for this step.
Klíčová slova

Zpět

Patička