Přejít k obsahu


Computational Geometry Education for Computer Graphics Students

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. Computational Geometry Education for Computer Graphics Students. In Eurographics 2007. Prague: The Eurographics Association , 2007. s. 1-8.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computational Geometry Education for Computer Graphics Students
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: The Eurographics Association
Autoři: Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Článek shrnuje hlavní rysy výpočetní geometrie a předkládá argumentaci, že kurs orientovaný na aplikovanou výpočetní geometrii by měl být částí studijního plánu v počítačové grafice, protože učí účinné algoritmické metody a pománá rozvinout abstraktní myšlení. V článku je diskutován možný obsah kursu a vhodné formy.
Abstrakt EN: The paper surveyes main features of computational geometry and presents an argumentation that a course oriented to the applied computational geometry should be a part of computer graphics curriculum as it teachers effective algorithms methods and helps to develop an absract thinking. A possible contents of the course and forms suitable and interesting for computer graphics students are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička