Přejít k obsahu


CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů

Citace:
HAJŠMAN, V., WEISSMANN, O. CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů. In ISTI Forum 2007. Ostrava: AD&M, 2007. s. 51-52.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CAE system for design and management of complex cabling systems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: AD&M
Autoři: Václav Hajšman , Otmar Weissmann
Abstrakt CZ: Popis problémů při projektování a správě kabelových systémů složitých technologických celků. Představení metod a nástrojů umožňujících zajištění kvality a bezpečnosti a snížení nákladů na projektování a realizaci kabelového systému. Představení vyvíjeného CAE systému SSK.
Abstrakt EN: Review of problems in design and management of cabling system in large technological units. Introduction of methods and tools increasing the quality and safety parameters of cabling system and reducing cost of its design and realization. Introduction of developed CAE system SSK.
Klíčová slova

Zpět

Patička