Přejít k obsahu


Modelování kompozitních a sedvičových struktur v systému ANSYS

Citace:
LAŠOVÁ, V., ZEMČÍK, R., KOSNAR, M. Modelování kompozitních a sedvičových struktur v systému ANSYS. In 15. ANSYS users meeting & ANSYS konference. Část II.. Brno: SVS FEM, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-254-0301-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modeling of composite and sendwich structures using ANSYS system
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: SVS FEM
Autoři: Václava Lašová , Robert Zemčík , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje zkušenosti a doporučení pro modelování kompozitních a sendvičových struktur s využitím systému ANSYS. Pro kompozitní i sendvičové struktury jsou uvedeny příklady využití optimalizačních možností systému ANSYS pro navržení konstrukce s požadovanými vlastnostmi.
Abstrakt EN: This work summarizes experience and recommendations for modeling of composite and sendwich structures using ANSYS system. Examples of use of ANSYS optimization capabilities in design of such structures with desired properties are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička