Přejít k obsahu


Alokace podniků v klastrech

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L. Alokace podniků v klastrech. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 214-222. ISBN: 80-7043-248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Company allocation into clusters
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Se vstupem ČR do EU se k problémům globalizace synergicky připojí nejen zvýšený konkurenční tlak velkých západoevropských společností, ale co je nejdůležitější a na co je třeba se včas připravit, je konkurenční tlak na sektor malých a středních podniků (MSP). Jedna z cest, která by tomuto sektoru mohla napomoci obstát v ostré evropské a globální konkurenci, je jejich účelná regionálně propojená spolupráce v sítích. Článek je zaměřen především na podporu efektivnějšího řízení podniku. V mnoha podnicích je stále špatně stanovena metodika pro rozhodování, zda služby, popř. výrobky vyrábět nebo nakupovat, tedy stát se členem klastru. Využitím progresivních metod a nástrojů nákladového controllingu, lze zlepšit jak strategické, tak i operativní rozhodování. Příspěvek je zaměřen na operativní rozhodování. Jde o takové úlohy, které nevyžadují dodatečné vklady prostředků.
Abstrakt EN: One of the main problems, which the Czech Republic will have to deal with after becoming a member state of the EU, is the strong competition among czech and west-european small businesses and middle sized companies. The way how to compare favourably with this strong competition is to establish clusters. The points at issue discussed in the article include: the usage of methods of the controlling in the management of the output profitability; and an analysis of the set of methods related to the decision making as to whether the output (i.e. products and services) is to be made or purchased. The article is aimed at the operational decision making and modelling of the tasks where additional investments are not needed.
Klíčová slova

Zpět

Patička