Přejít k obsahu


Aspects of pd-measurements in h.v.-testing using static frequency converters

Citace:
HALLER, R. Aspects of pd-measurements in h.v.-testing using static frequency converters. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 293-296. ISBN: 978-80-8073-844-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aspects of pd-measurements in h.v.-testing using static frequency converters
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Rainer Haller
Abstrakt CZ: Ve vysokonapěťovém testování je využíváno stále více statických měničů frekvence jako vhodná alternativa ke konvenčním a nákladným motor-generátorovým systémů prot zkoušení výkonových transformátorů při vysokých frekvencích. Jako jeden z největších problémů je zde existence relativně velkého elektromagnetického rušení, způsobeného spínací částí měniče, následkem čehož jsou prakticky znemožněna citlivá měření. V tomto článku budou popsány dvě možnosti pro překonání těchto obtíží.
Abstrakt EN: In h.v. testing more and more static frequency converters (SFC) will be used as an appropriate alternative to the conventional and expensive motor- generator- sets, e.g. for testing of power transformer at higher frequencies. One of the most problems herein is the existence of relatively large electromagnetic disturbances, caused by the switching part of SFC, In the paper will be described, that for overcoming these problems two possibilities should beimpossible. In the paper will be described, that for overcoming these problems two possibilities should beapplied. At one for arranging of the SFC in the testing area all possible EMC- measures should be provided, as shown in an exemplary h.v.- testing circuit.. On the other hand the using of special measures in the pdmeasurement-is necessary. With the described measures a pd- sensitivity of less than 30 pC for a prototype h.v.- system could be reached.
Klíčová slova

Zpět

Patička