Přejít k obsahu


On distance local connectivity and vertex distance colouring

Citace:
HOLUB, P. On distance local connectivity and vertex distance colouring. Discussiones Mathematicae. Graph Theory, 2007, roč. 27, s. 209-227. ISSN: 1234-3099
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On distance local connectivity and vertex distance colouring
Rok vydání: 2007
Autoři: Přemysl Holub
Abstrakt CZ: V tomto článku uvádíme postačující podmínky pro distanční lokální souvislost grafu a podmínky na stupně pro lokální souvislost v k-souvislém grafu s velkým průměrem. Dále zkoumáme vztahy mezi číslem distanční lokální souvislosti a t-distančním chromatickým číslem grafu, a uvádíme horní odhad pro t-distanční chromatické číslo k-souvislého grafu s průměrem d.
Abstrakt EN: In this paper, we give some sufficient conditions for distance local connectivity of a graph, and a degree condition for local connectivity of a k-connected graph with large diameter. We study some relationships between t-distance chromatic number and distance local connectivity of a graph and give an upper bound on the t-distance chromatic number of a k-connected graph with diameter d.
Klíčová slova

Zpět

Patička