Přejít k obsahu


Growing and remodeling material as a dynamical system

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Growing and remodeling material as a dynamical system. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 621-630. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Growing and remodeling material as a dynamical system
Rok vydání: 2007
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje krátký úvod do obecné teorie růstu a remodelace založené na DiCarlově přístupu. Tato teorie je pak aplikována na jednorozměrné kontinuum přičemž je použita kvadratická forma pro volnou energii. Jsou uvažovány dva případy zatěžování - izometrické a izotonické. Pro oba případy jsou uvedeny příslušné rovnice definující dynamický systém. Jeho vlastnosti jsou analyzovány metodami nelineární dynamiky. Je ukázán vliv konstantních parametrů na stabilitu rovnovážných bodů.
Abstrakt EN: Contribution contains the short description of the general theory of growth and remodeling based on Di Carlo's approach. This theory is applied to the one dimensional continuum using the quadratic form of the free energy function. Two different forms of loading are dealt - isometric and isotonic one. For both cases the corresponding equations describe the dynamical system. Its properties are analyzed usin the methods of nonlinear dynamics. It´s shown the influence of the constant growth and remodeling parameters on the stability of the equilibrium point.
Klíčová slova

Zpět

Patička