Přejít k obsahu


Reduction of electric and magnetic field of double-circuit overhead lines

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., ŠROUBOVÁ, L., MÜHLBACHER, J. Reduction of electric and magnetic field of double-circuit overhead lines. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-961-248-018-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reduction of electric and magnetic field of double-circuit overhead lines
Rok vydání: 2007
Místo konání: Maribor
Název zdroje: Univerza v Mariboru
Autoři: Zdeňka Benešová , Lenka Šroubová , Jan Mühlbacher
Abstrakt CZ: Práce se zabývá vyšetřováním vlivu konfigurace vodičů a uspořádání fází na rozložení elektrického a magnetického pole v okolí venkovních přenosových vedení. Je navržen algoritmus pro stanovení optimální konfigurace vodičů a fází pro dvojitá vedení. Vhodně zvolená transpozice umožní snížit hodnoty intenzity elektrického a magnetického pole v okolí vedení a tak omezit vliv elektromagnetických účinků vedení na okolní prostředí.
Abstrakt EN: The paper deals with the investigation of the influence of the conductors layout and phase arrangement on the electric and magnetic field distribution in the overhead transmission lines vicinity. A new algorithm that allows an optimal design of the phase conductors’ arrangement in double-circuit three-phase overhead lines is described. A suitable transposition of individual conductors enables to reduce the electric and magnetic fields in transmission lines vicinity and to limit the influence of line configuration on environment impacts of electromagnetic origin
Klíčová slova

Zpět

Patička