Přejít k obsahu


Projekt ABC analýzy ve strojírenském podniku

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. Projekt ABC analýzy ve strojírenském podniku. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. s. 1-12. ISBN: 80-248-0594-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project of ABC analysis in engineering industry
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Jana Šindelářová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na projekt implementace ABC analýzy ve strojírenském podniku DISA Industries, s.r.o. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s možnostmi použití logistické metody ABC analýza jako nástroje pro řízení zásob v oblasti podnikové logistiky včetně ukázky praktického řešení ve strojírenském podniku.
Abstrakt EN: This article focuses on ABC analysis implementation project in engineering company DISA Industries, s.r.o. the goal of the article is to make readers familiar with this logistics method as a tool for material management. After brief theoretical introduction, ABC analysis implementation in DISA Industries, s.r.o. is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička