Přejít k obsahu


On-line vizualizace simulačních dat (HLA) ze simulačních modelů

Citace:
EDL, M., ULRYCH, Z. On-line vizualizace simulačních dat (HLA) ze simulačních modelů. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 43-71. ISBN: 80-7043-248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On-line vizualization of simulation data (HLA) from dicrete-event simulation models
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Edl , Zdeněk Ulrych
Abstrakt CZ: Tato zpráva řeší problematiku integrace simulačních, vizualizačních a monitorovacích modulů za účelem jejich nasazení v průmyslové praxi. V práci bylo využito mnoho technologií, které se již využívají a to jak v oblasti simulační, tak v oblasti vizualizační, tak i v oblasti distribuovaného prostředí. Práce je řešena pomocí diskrétní simulace materiálových toků a její vizualizaci v prostředí virtuální reality. Hlavní důraz práce je kladen na vytvoření integračního prostředí on-line vizualizace dat z modelů diskrétní simulace do vizualizačního modulu.
Abstrakt EN: This contribution solved intergration of simulation, vizualization and monitoring of moduls to industrial using. In this work is used many technologies (in simulation area, in vizualization area, monitoring area, in distribution environment area, ...). Work is solved with help dicrete-event simulation tools and their vizualization in virtual reality environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička