Přejít k obsahu


Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 72-83. ISBN: 80-7043-248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance increasing through cost process management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Zkoumaným oborem a hlavním tématem práce jsou náklady, růst výkonnosti a ziskovosti pomocí progresivních metod třetího tisíciletí. Klíčovým faktorem ke zvyšování výkonnosti podniků je využití procesního přístupu. Procesní analýza slouží k lepšímu poznání a následnému zlepšování procesů organizace. Procesní řízení není zaměřeno na vnitřní funkce organizace, ale soustřeďuje se na to, co vytváří a přidává hodnotu pro zákazníka. Zvyšování konkurenceschopnosti a ziskovosti lze dosáhnout snižováním nákladů na aktivity. V rámci tohoto postupu jsou používány různé kvantitativní metody - jako jsou například ABC (Activity Based Costing), simulace, analýza průběžné doby výroby na úrovni samotných procesů nebo například metoda BSC (Balanced Scorecard) na úrovni propojení procesů se strategií organizace. ABC a BSC mají základnu v kauzálním efektu a jsou založeny na principiálním pohledu příčina - důsledek.
Abstrakt EN: The points discussed in the article include: costs, performance and profitability growth by way of progressive methods. The company profitability could be improved by the processional management, which is focused on the processes adding a value to customer. There are used some quantitative methods as ABC (Activity Based Costing), simulation, BSC (Balanced Scorecard) method etc. for profitability and competitiveness increasing and activity costs decreasing.
Klíčová slova

Zpět

Patička