Přejít k obsahu


Tribologické vlastnosti systému tenká vrstva-substrát

Citace:
KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. Tribologické vlastnosti systému tenká vrstva-substrát. In Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 1-8. ISBN: 80-85988-95-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribological properties of a thin film - substrate system
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Tento příspěvek navazuje na předchozí především teoretický příspěvek. V tomto článku jsou zachyceny praktické výsledky zjištěné metodou Pin-on-Disc. Pro stanovení tribologických vlastností byly použity různé parametry testu (zatížení, poloměr, materiál kuličky). Analyzovaný systém je tvořen nanokrystalickou vrstvou TiAlSiN. Jeden systém je tvořen na povrchu vrstvou TiN, druhý je bez této, v praxi často používané povrchové vrstvy, od které se očekává příznivý vliv na tribologické vlastnosti. U těchto systémů byly rovněž analyzovány další vlastnosti, které byly dány do korelace s dosaženými výsledky z testu Pin-on-Disc.
Abstrakt EN: This part is closely tied together with the rcent one which was mostly theoretical. The text shows the results found out in practice using the Pin-on-Disc method using the different test parameters for defining atributes (weighting, radius, ball material). Analyzed systém is made of nanocrystalic TiAlSiN layer. First systém is made of TiN layer whilst the second one doesn´t have this layer whichc is so commonly used in practice and which should have positive influence on atributes. The other atributes were also found and analyzed while testing those systems and were correlated with result of Pin-on-Disc test.
Klíčová slova

Zpět

Patička