Přejít k obsahu


Instrumented hardness testing of oxidic layers ZrO2

Citace:
VIZINA, M., BLÁHOVÁ, O. Instrumented hardness testing of oxidic layers ZrO2. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, roč. 10, č. 1 [special issue: Metallography 2004], s. 198-202. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Instrumented hardness testing of oxidic layers ZrO2
Rok vydání: 2004
Autoři: Martin Vizina , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou nanoindentace a metodou instrumentované tvrdosti. Byly hodnoceny trubky vyrobené ze zirkoniových slitin, které jsou používány jako obalový materiál palivových článků v jaderných elektrárnách. Cílem práce je hodnotit vlastnosti oxidických vrstev ZrO2 (vytvořených na povrchu trubek ze zirkoniových slitin v korozním prostředí) s použitím metody instrumentované tvrdosti.
Abstrakt EN: The contribution deals with topics of nanoindentation and instrumented hardness testing. Tested materials were tubes made of Zirconium based alloys. These are used as cladding material of fuel elements in nuclear power plants. Aim of the experiment is to analyse the properties of oxide layer ZrO2 (formed on the surface of Zr-based alloys tubes in corrosive media) with the use of the methods of instrumented hardness testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička