Přejít k obsahu


A survey of method for implicitization of polygonal model

Citace:
UHLÍŘ, K., SKALA, V. A survey of method for implicitization of polygonal model. Geometria i grafika inżynierska, 2004, roč. 0, č. 6, s. 61-70. ISSN: 1427-9274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A survey of method for implicitization of polygonal model
Rok vydání: 2004
Autoři: Karel Uhlíř , Václav Skala
Abstrakt CZ: Clanek obsahuje popis a analyzu RBF metody umoznujici vytvorit implicitni popis telesa zadaneho trojuhelnikovou siti nebo mnozinou bodu.
Abstrakt EN: This paper describes a method for the representation of the polygonal model or model defined by the point-cloud data with the implicit function. The basic aspects of the method based on representation of the model with a Radial Basis Functions (RBFs) are analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička