Přejít k obsahu


Nové laboratoře katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky FEL - ZČU v Plzni

Citace:
KŮS, V., PITTERMANN, M., SKALA, B., FOŘT, J. Nové laboratoře katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky FEL - ZČU v Plzni . In SYMEP 2004. Praha: ČVUT, 2004. s. 143-147. ISBN: 80-01-03018-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New laboratories of the Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Václav Kůs , Martin Pittermann , Bohumil Skala , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: V roce 2003 probíhala výstavba nové budovy Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Nová budova zahrnuje i laboratoře katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky. Článek informuje o problémech při stěhování a instalaci nových zařízení. V příspěvku jsou uvedeny též fotografie nových prostor, určených pro výuku a výzkum katedry.
Abstrakt EN: In 2003 the construction of the new building of the Faculty of Electrical Engineering was in progress. The new buildings include also the new laboratory of the Department of Electromechanics and Power Electronics of the University of West Bohemia in Pilsen. The paper of the authors informs about the problems arising during the moving and the installation of the new equipment. The results of this work are also mentioned. This paper also presents new laboratory rooms, prepared for teaching and research purposes.
Klíčová slova

Zpět

Patička