Přejít k obsahu


Multi-path algorithm for triangle strips

Citace:
VANĚČEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Multi-path algorithm for triangle strips. In Computer graphics international. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. s. 2-9. ISBN: 0-7695-2171-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multi-path algorithm for triangle strips
Rok vydání: 2004
Místo konání: Los Alamitos
Název zdroje: IEEE Computer Society
Autoři: Petr Vaněček , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: V článku je představen nový algoritmus pro vytváření trojúhelníkových pásů. Tento algoritmus produkuje mnohem nižší počet pásů než ostatní existující algoritmy (vyjma jednoho).
Abstrakt EN: We present a new stripification algorithm for static fully triangulated meshes. Our new algorithm is based on the dual graph of triangulation. Our stripification produces much lower number of triangle strips than other stripification algorithms (except one).
Klíčová slova

Zpět

Patička