Přejít k obsahu


Nový hydraulický lis se sinusoidním pohonem a možností kování s řízenou proměnlivou rychlostí deformace

Citace:
MAŠEK, B., PAHNKE, M., BERNÁŠEK, V., SNIEGOŇOVÁ, B. Nový hydraulický lis se sinusoidním pohonem a možností kování s řízenou proměnlivou rychlostí deformace. Kovárenství, 2004, roč. 0, č. 24, s. 24-28. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A new press with hydraulic sinusoidal drive enables forging with controlled variable strain rates
Rok vydání: 2004
Autoři: Bohuslav Mašek , Michael Pahnke , Vladimír Bernášek , Barbora Sniegoňová
Abstrakt CZ: Nový sinusoidní pohon hydraulického lisu s radiálním pístovým čerpadlem a proměnnou excentricitou rotoru. Možnost plynulé změny rychlosti kovadla a tím i rychlosti deformace tvářeného materiálu. Specifikace systému řízení. Využití lisu pro ověřování výsledků počítačových simulací.
Abstrakt EN: New sinusoidal drive for hydraulic press with radial piston pump and variable rotor excentricity. Smooth change of die velocity and thus of strain rate of worked metal. Specification of control system. The application of the press for verification of results from computer simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička