Přejít k obsahu


The microstructure of TRIP steels with niobium

Citace:
SKÁLOVÁ, L., KOUTSKÝ, J. The microstructure of TRIP steels with niobium. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, roč. 10, č. 1 [special issue: Metallography 2004], s. 217-221. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The microstructure of TRIP steels with niobium
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Autoři: Ludmila Skálová , Jaroslav Koutský
Abstrakt CZ: TRIP (Transformation induced plasticity) efekt je používán pro přípravu ocelí s vysokou pevností a tažností. Velmi dobrý poměr pevnosti a tažnosti TRIP ocelí je výsledkem napěťově indukované transformace zbytkového austenitu na martenzit během plastické deformace. Niob je jedním z nejpoužívanějších mikro legujících prvků TRIP ocelí, protože má výrazný vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli. Přídavek Nb zvyšuje stabilitu zbytkového austenitu a zjemňuje austenitické zrno. V této práci byla použita nízko legovaná multifázová oceli s následujícím chemickým složením: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, 0,05%Nb. TMZ bylo tvořeno vysoko teplotní deformací, následnou izotermální výdrží v bainitické oblasti a dochlazením na pokojovou teplotu. Mikrostruktura zpracovaných vzorků byla charakterizována pomocí světelné, transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: TRIP (Transformation induced plasticity) effect is used for production of steels with high strength and high formability. The remarkable strength to ductility balance results form strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. Niobium is one of the most frequently used micro alloying elements because its strong effect on microstructure and mechanical properties of steel. The addition of Nb increases the stability of retained austenite and austenite grain refinement. Chemical composition of steel used in this study was: 0,18 C, 1,45 Mn, 1,9 Si, 0,02 P, 0,07 S with 0,05 Nb (in weight percent) . The steel was processed by thermo mechanical treatment consisting of high temperature deformation followed by isothermal holding in the bainite region and cooling to room temperature. The microstructure was characterised with the use of optical metallography (OM), transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička