Přejít k obsahu


Mikrostruktura TRIP oceli legované niobem

Citace:
SKÁLOVÁ, L., DIVIŠOVÁ, R. Mikrostruktura TRIP oceli legované niobem. In JUNIORMAT ´03. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 254-255. ISBN: 80-214-2462-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microstructure of TRIP steel alloyed by Niobium
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Ludmila Skálová , Radka Divišová
Abstrakt CZ: TRIP efekt využívá napěťově nebo deformačně indukovanou přeměnu zbytkového austenitu na martenzit, čímž se zlepšuje pevnost a houževnatost materiálu. Přídavkem malého množství niobu k nízkolegované oceli obsahující mangan a křemík se zvyšuje stabilita austenitu a zjemňuje austenitické zrno. TRIP ocel z experimentální tavby s chemickým složením 0,2%C-1,5%Mn-2%Si-Nb byla zpracována na simulátoru tepelně deformačních cyklů. Pro různé režimy zpracování byl proveden mikrostrukturní rozbor pomocí světelné, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie. Byly vypracovány postupy přípravy metalografických výbrusů a tenkých fólií pro TEM. Multifázová struktura byla kvantitativně vyhodnocena za použití programu obrazové analýzy LUCIA. Pro identifikaci fází byla použita rentgenová difrakční fázová analýza a elektronová difrakce. Na základě mikrostrukturního rozboru byl vybrán optimální způsob TMZ pro dosažení vhodného podílu feritu, bainitu a zbytkového austenitu.
Abstrakt EN: The remarkable strength to ductility balance of TRIP steels results form strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. Niobium is one of the most frequently used micro alloying elements because its strong effect on microstructure and mechanical properties of steel. Chemical composition of steel used in this study was: 0,18 C, 1,45 Mn, 1,9 Si, 0,02 P, 0,07 S with 0,05 Nb (in weight percent) . The microstructure was characterised with the use of optical metallography, transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). From metallographic samples were prepared extraction carbon replicas for TEM. Volume fraction of different phases was determined by quantitative evaluation and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička