Přejít k obsahu


Thermo-mechanical processing of low alloy TRIP steel

Citace:
SKÁLOVÁ, L., DIVIŠOVÁ, R., JANDOVÁ, D. Thermo-mechanical processing of low alloy TRIP steel. In Achievements in mechanical & materials engineering. Gliwice: Silesian University of Technology, 2003. s. 807-810. ISBN: 83-914458-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermo-mechanical processing of low alloy TRIP steel
Rok vydání: 2003
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Ludmila Skálová , Radka Divišová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: V této práci byl studován vliv různého termo-mechanického zpracování (TMZ) na nízko legovanou TRIP ocel. TMZ bylo tvořeno vysoko teplotní deformací, následnou izotermální výdrží v bainitické oblasti a dochlazením na pokojovou teplotu. Mikrostruktura zpracovaných vzorků byla charakterizována pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Použití různých režimů TMZ vedlo k různému podílu zbytkového austenitu, který byl měřen pomocí RTG difrakční fázové analýzy.
Abstrakt EN: Low alloy TRIP (transformation induced plasticity) steel was investigated after different thermo-mechanical processing (TMP) consisting of high temperature deformation followed by isothermal holding in the bainite region and cooling to room temperature. The microstructure of processed specimens was characterised by the means of light and electron microscopy. Varying TMP changed volume fraction of retained austenit, which was measured using X-ray diffractometer.
Klíčová slova

Zpět

Patička