Přejít k obsahu


Knihovna simulačních modulů pro modelování a optimalizaci podnikových procesů

Citace:
ULRYCH, Z., EDL, M., VOTAVA, V. Knihovna simulačních modulů pro modelování a optimalizaci podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 58 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Library of simulation modules for modelling and optimization of enterprise processes
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Ulrych , Milan Edl , Václav Votava
Abstrakt CZ: Práce řeší problematiku rozvoje využívání simulačních metod v průmyslové praxi při modelování a optimalizaci podnikových procesů. V práci jsou uvedeny některé realizované projekty jako východiska práce. Simulační projekty jsou zaměřeny především na simulaci materiálových toků s využitím diskrétní simulace.
Abstrakt EN: the work solves the problematic of the development of using simulation methods in industry for optimalization industrial processes. Some projects that have alredy been realised are presented, as a basis for the work. The simulation projects focus primarily on the simulation of materiál flows using the method of discrete simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička