Přejít k obsahu


Softwarová podpora vzdělávacího procesu ve vztahu k integrovanému řízení průmyslových podniků

Citace:
HÁN, J., EDL, M., VOTAVA, V. Softwarová podpora vzdělávacího procesu ve vztahu k integrovanému řízení průmyslových podniků. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 78 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software support of an educational process in relation with integrated management of industrial enterprises
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Hán , Milan Edl , Václav Votava
Abstrakt CZ: Oblast softwarové podpory vzdělávacího procesu je zaměřena na systematický výzkum v oblasti vývoje a nasazení moderního vzdělávacího software v prostředí podnikového a vysokoškolského vzdělávání s důrazem na tréninkové formy studia. Výsledkem práce není pouze vytvoření konkrétních aplikací vzdělávacího software, ale především zpracování návrhů procesu vývoje a implementace vzdělávacího software s plným využitím metod a prostředků moderních informačních technologií.
Abstrakt EN: The area of software support of educational process in a relation to an integrated management of industrial enterprises is focused on a systematic research in both field of development and implementation of modern educational software in environment of enterprise and univesity education. An emphasis is given at training form of study. A result of this area consist not only of a creation of concrete educational software application. A main emphasis is iven to a processing of proposal of both educational software development and implementation process with full utilise ofmodern information technologies methods and instruments.
Klíčová slova

Zpět

Patička