Přejít k obsahu


Animační komponenty pro podporu modelování podnikových procesů

Citace:
HÁN, J., EDL, M., VOTAVA, V. Animační komponenty pro podporu modelování podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 54 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Animation components for modelling of enterprice processes
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Hán , Milan Edl , Václav Votava
Abstrakt CZ: Oblast animačních komponent se zabývá nasazením systematického výzkumu v oblasti vizualizace dat různých systémů s důrazem na integraci daného výrobního nebo analytického systému se systémem tvorby virtuálních světů ve formátu VRML. Výsledkem práce není pouze vyvoření konkrétních aplikací generující příslušné světy virtuální reality, ale především zpracování návrhů procesu vývoje a implementace generátoru VRML skriptu a jeho integrace do daného systému s plným využitím metod a prostředků moderních informačních technologií.
Abstrakt EN: The area of components for animation is focused on systematic research in area of data visualization for various systems. An emphasis is given at integration particular production or analytic system with system of creation virtual worlds in VRML format. A result of this area consists not only of a creation of concrete application that generated particular worlds of virtual reality. A main emphasis is given to a processing of proposal of both generator VRML sicrpts development and implementation process and its integration to particular system with full utilize of modern information technologies methods and instruments.
Klíčová slova

Zpět

Patička