Přejít k obsahu


Nástroje optimalizace finančních podnikových procesů

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., HORÁČEK, M., PAUČOVÁ, D., ŠMÍDOVÁ, H. Nástroje optimalizace finančních podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 43 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools for optimization of enterprise financial processes
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Ing. Martin Horáček Ph.D. , Dana Paučová , Hana Šmídová
Abstrakt CZ: Podnikové finančně hodnotové procesy vyžadují permanentní racionální řízení, jehož základním cílem je nalezení optimálního stavu ve sféře podnikových financí. K tomuto účelu je využíváno moderních metod finančního modelování a finanční simulace se současným nasazením softwarových nástrojů.
Abstrakt EN: The business financial value processes demand the permanent rational management. Its basic aim is to find optimal situation in the area of the business finance. The modern methods of financial modelling and financial simulation with the current using of the software tools are used to this aim.
Klíčová slova

Zpět

Patička