Přejít k obsahu


Korelace výsledků laboratorních a provozních zkoušek řezivosti nástrojů opatřených tenkými otěruvzdornými vrstvami

Citace:
KŘÍŽ, A., ZETEK, M., ŠKARDA, J. Korelace výsledků laboratorních a provozních zkoušek řezivosti nástrojů opatřených tenkými otěruvzdornými vrstvami. In Strojírenská technologie - Plzeň 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7043-304-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Correlation between performance results of a coated cutting tool revealed in the laboratory and workshop tests
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Antonín Kříž , Miroslav Zetek , Josef Škarda
Abstrakt CZ: V technické praxi i výzkumu je často třeba rychle potvrdit kvalitu tenké vrstvy nanesené na funkčních plochách břitu řezného nástroje a to bez větších nákladů. To lze provézt materiálovými zkouškami simulujícími některé formy otěru břitu jako je abraze a adheze. Uvedenými zkouškami však nelze simulovat difuzi případně další formy otěru vznikající na rozhraní nástroj – obrobek. Je proto nezbytné materiálové zkoušky doplnit provozními zkouškami řezivosti nástroje. Ve většině případů jsou poměrně časově i materiálově náročné a značně zvyšují dobu zkoušek i náklady. Proto předmětem předkládané práce je otázka do jaké míry samotné materiálové zkoušky mohou nahradit kombinované zkoušky a s jakou pravděpodobností vypovídají o celkové kvalitě tenké otěruvzdorné vrstvy. Porovnání bylo provedeno na celokarbidovém šroubovitém vrtáku s vrstvami TiN, TiAlN, komerční vrstvou 1 a komerční vrstvou 2.
Abstrakt EN: In technical practice and research it is necessary to test the qualities of thin layer which were laied on functional areas of a cutting tool wedge. This can be done by material tests. These tests simulate some forms of a cutting tool wear such as abrasion or adhesion. However one can not simulate diffusion or other forms of wear which arise during the cutting process tool – work. So we have to combine material tests with the workshop tests. Most of these tests are very time and material consuming they can rise the total cost. Question is to what extent material tests can replace combined tests and what is the probability of the total quality of thin layer resistance. Experiments were run on monolit carbide spiral twist drills with TiN, TiAlN layers, commercial layer 1 and commercial layer 2.
Klíčová slova

Zpět

Patička