Přejít k obsahu


Využití HSS-PM v oblasti řezných nástrojů

Citace:
KESL, M., KŘÍŽ, A. Využití HSS-PM v oblasti řezných nástrojů. In Strojírenská technologie - Plzeň 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-15. ISBN: 80-7043-304-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Utilization of HSS-PM in a field of cutting tools
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Kesl , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V odborném článku je prezentován výsledek intenzivního vývoje na využití nových; velmi tvrdých, přesto relativně houževnatých; PM ocelí firmou ŠKO - TOOLS s.r.o. Plzeň s integrovanou aplikací moderních poznatků teorie obrábění. Jsou uvedeny konstrukční a technologické faktory pro konkrétní využití práškových rychlořezných ocelí (HSS-PM) na řezných nástrojích (odvalovacích frézách, protahovacích trnech) určených pro progresivní obrábění ocelí v zušlechtěném stavu. Eliminace všech vlivů mechanismů opotřebení (zejména únavy povrchů břitů) je provedena pomocí tvrdě PVD-TiN tenké vrstvy.
Abstrakt EN: Results of intensive development for utalization of new, very hard even so relatively tough PM steel by ŠKO - TOOLS s.r.o. Plzeň with integrated application of the newest machining theories are presented in a professional article . There are mentioned constructional and technological factors for specific utilization of powder high speed cutting steel (HSS-PM) in cutting tools production (i.e. hobbing cutters, pull broaches) being for progresive steel machining in refined state . Elimination of all effects of mechanism wear (especially surface cutting edge fatigue ) is carried out by help of a hard PVD-TiN thin coat .
Klíčová slova

Zpět

Patička