Přejít k obsahu


Abrasion wear rate evaluation of thermally sprayed coatings

Citace:
HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ENŽL, R. Abrasion wear rate evaluation of thermally sprayed coatings. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, roč. 10, č. 1/2004, s. 850-852. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Abrasion wear rate evaluation of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2004
Autoři: Šárka Houdková , Olga Bláhová , Radek Enžl
Abstrakt CZ: Práce se zabývá hodnocením rychlosti opotřebení a mechanismem opotřebení vybraných žárových nástřiků. Pro zkoušení opotřebení a zjištění koeficientu tření byla použina metoda pin-on-disc. Mechanismy opotřebení byly hodnoceny pomocí SEM
Abstrakt EN: The paper is focused on evaluation of abrasive wear rate and wear mechanism of selected thermally sprayed coatings. The pin-on-disc method was used for wear testing and for coefficient of friction measurements. Mechanism of wear was evaluated by SEM.
Klíčová slova

Zpět

Patička