Přejít k obsahu


Hodnocení plošného podílu u vícefázových TRIP ocelí

Citace:
DIVIŠOVÁ, R., STAŇKOVÁ, H., JANDOVÁ, D., MAŠEK, B. Hodnocení plošného podílu u vícefázových TRIP ocelí. In Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 35-39. ISBN: 80-7043-266-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital microscopy and image analysis
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Radka Divišová , Hana Staňková , Dagmar Jandová , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek se zabývá hodnocením plošného podílu různých strukturních složek v nízkolegované oceli. Jsou zde popsány problémy, které vznikly při hodnocení heterogenních hrubozrnných a zejména jemnozrnných struktur a jejich možné řešení. Snímky byly pořízeny digitální monochromatickou kamerou a plošný podíl fází byl vyhodnocován programem Lucia 4.60.
Abstrakt EN: This paper deals with evaluation surface part different structural components in the low-alloy steel. There are described problems whit evaluation heterogeneous coarse-grained structure and fine-grained structure and solution these problems. Figures were obtained of digital camera and evaluation surface phases were evaluation with program Lucia 4.60.
Klíčová slova

Zpět

Patička