Přejít k obsahu


Vliv deformace na rozpad austenitu oceli 0,5C-1CR-0,8Mn-0,3Si = Influence of deformation on austenite decomposition of steel 0,5C-1CR-0,8Mn-0,3Si

Citace:
JANDOVÁ, D., VADOVIČOVÁ, L. Vliv deformace na rozpad austenitu oceli 0,5C-1CR-0,8Mn-0,3Si = Influence of deformation on austenite decomposition of steel 0,5C-1CR-0,8Mn-0,3Si. In Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 1-8. ISBN: 80-85988-95-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of deformation on austenite decomposition of steel 0.5C-1CR-0.8Mn-0.3Si
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Dagmar Jandová , Lenka Vadovičová
Abstrakt CZ: Ocel 0.5C-1Cr-0.8Mn-0.3Si byla zpracována na simulátoru tepelně deformačních cyklů. Výsledná mikrostruktura byla studována pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Bylo prokázáno, že deformace v austenitické oblasti urychluje feritickou a perlitickou trnsformaci. Vliv deformace na bainitickou reakci se mění v závislosti na teplotě deformace a teplotě izotermické výdrže. Probíhá-li rozpad austenitu při 400°C a 450°C, pak vysokoteplotní deformace rychluje bainitickou transformaci, rozpad při 350°C je naopak zpožďován. Jestliže se deformace austenitu uskutečňuje při nižších teplotách, je výsledná struktura po izotermické výdrži na všech použitých teplotách tvořena směsí jpetlitu, feritu a bainitu; bainitická transformace je deformací urychlena. Po intenzivní plastické deformaci ve středových oblastech vzorků se tvoří acikulární ferit téměr prostý karbidu s perlitickým síťovím po hranicích původních austenitických zrn.
Abstrakt EN: The steel 0.5C-1Cr-0.8Mn-0.3Si was processed using the thermo-mechanical cycling simulator. Different methods of thermo-mechanical processing were applied including austenitzation at 950°C or 650 °C andizothermal dwell at 450 °C, 400°C or 350°C. Final microstructures were investigated using light and electron microscopy. It was demonstrated that straining the austenite accelerated the ferrite and pearlite transformationas. The influence on bainite reactions depends on a temperature of austenite deformation and isothermal dwell in the bainite region. Hot deformation slightly accelerates bainitic transformation at 400°C and 450°C and retardes this reaction at 350°C. Warm deformation resultes in mixture structures containing pearlite, ferrite and bainite; bainitic reaction is accelerated. Acicular ferrite without carbides and with a network of small pearlitic nodules along the former austenite grain boundaries is formed in heavy deformed central parts of specimens.
Klíčová slova

Zpět

Patička