Přejít k obsahu


Microstructure of carbon steel upon conventional and pulsatory forging

Citace:
JANDOVÁ, D., TALACKOVÁ, L., DRNEK, J. Microstructure of carbon steel upon conventional and pulsatory forging. In Archievements in mechanical & materials engineering. Gliwice: Silesian University of Technology, 2003. s. 399-402. ISBN: 83-914458-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure of carbon steel upon conventional and pulsatory forging
Rok vydání: 2003
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Dagmar Jandová , Lenka Talacková , Jaroslav Drnek
Abstrakt CZ: Středně uhlíková ocel byla kována konvenčním způsobem na laboratorním lisu a ve speciálním zařízení pro pulzní kování s cílem získat ocel s rovnoměrnou jemnozrnnou feriticko perlitickou strukturou. U kovaných vzorků byla posuzována nerovnoměrnost fázového složení a velikosti zrna. Nejpříznivější mikrostruktury bylo dosaženo po konvenčním kování; střední průměr zrna byl menší než 5 mikrometrů. Při použití pulzního kování byla struktura velmi jemná pouze v úzkém pásu podél osy vzorků, zatímco zbývající oblasti byly tvořeny nerovnoměrnou hrubozrnnou strukturou.
Abstrakt EN: Currently used medium carbo steel was processed by conventinal forging on a laboratory press and by special pulsatory equipment. The structural homogeneity, phase composition and grain size were evaluated. The finest grain microstructure was obtained by means of special conventinal cogging procedure; the mean grain size was less than 5 microns.Pulsatory forging with a different procedure resulted in very fine microstructure, but only in narrow regions of processed specimens. Remaninig volume of pulsatory forged specimens consisted of heterogeneous microstructures.
Klíčová slova

Zpět

Patička