Přejít k obsahu


Capacitive coupling in double-circuit transmission lines

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., ŠROUBOVÁ, L. Capacitive coupling in double-circuit transmission lines. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, roč. 3, č. 2, s. 157-160. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Capacitive coupling in double-circuit transmission lines
Rok vydání: 2004
Místo konání: Žilina
Autoři: Zdeňka Benešová , Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: V tomto článku je popsán algoritmus výpočtu nábojů vodičů a kapacitních vazeb v soustavách se zemnícími lany s přihlédnutím ke geometrické nesymetrii vedení. Vhodným rozložením fází na jednotlivé vodiče lze redukovat elektrické a magnetické pole v blízkosti země a snížit induktivní a kapacitní vazby.
Abstrakt EN: The paper describes an algorithm for calculation of capacitances and charges on in systems with earth wires and double-circuit overhead lines with respect to phase arrangement. A balanced voltage system is cinsidered. A suitable transposition of individual conductors enables to reduce the electric and magnetic fields in viciniti of overhead lines and to limit the inductive and capacitive linkage. The procedure is illustrated on examples the result of which lead to particular recommendations for designers
Klíčová slova

Zpět

Patička