Přejít k obsahu


Tribological characteristics of thermally sprayed coatings

Citace:
HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ENŽL, R., TICHOTOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. Tribological characteristics of thermally sprayed coatings. In Tribology of surface layers and coatings. Prague: EDUKA, 2004. s. 1-8. ISBN: 80-239-3123-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological characteristics of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: EDUKA
Autoři: Šárka Houdková , Olga Bláhová , Radek Enžl , Pavlína Tichotová , Kateřina Novotná
Abstrakt CZ: Metodou pin-on-disc s použitím SCEM tribometru byly zjišťovány tribologické vlastnosti vybraných žárových nástřiků (WC-17%Co, Cr3C2-25%NiCr, NiCrSiB, 95 MXC). Koeficient tření, míra opotřebení a mechanismus opotřebení byly hodnoceny v závislosti na velikosti použitého zatížení. Nejlepší tribologické vlastnosti mají HVOF povlaky WC-CO,následované HVOF povlaky Cr3C2-NiCr a NiCrSiB
Abstrakt EN: Tribological properites of selected thermally sprayed coatings (WC-17%Co, Cr3C2-25%NiCr, NiCrSiB, 95 MXC) were evaluated by pin-on-disc method, CSEM Tribometr. The coeffcient of friction, wear rate and wear mechanism were recorded in dependence on used load. That the best tribological properties reached HVOF coating WC-Co, followed by HVOF coatings Cr3C2-NiCr and NiCrSiB.
Klíčová slova

Zpět

Patička