Přejít k obsahu


Využití statistických metod při řízení průmyslových podniků

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L., STANČÍK, P. Využití statistických metod při řízení průmyslových podniků. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 327-335. ISBN: 80-8073-190-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of statistical methods in engineering industry management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Jana Šindelářová , Lilia Dvořáková , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá využitím statistických metod při řízení průmyslových podniků. Cílem příspěvku je přiblížit řídícím pracovníkům průmyslových podniků nejčastěji užívané statistické metody pomocí jejich praktických aplikací. Statistických metod, které mají v průmyslu své uplatnění, existuje celá řada viz. např. popisná statistika, analýza rozptylu, regulační diagramy atd. V tomto článku se však zaměříme na metody vícerozměrné statistiky. Jako reprezentant této skupiny byla vybrána diskriminační analýza a její použití při hodnocení finančního zdraví podniku.
Abstrakt EN: This article deals with the application of statistical methods in engineering industry management. The goal of the article is to give managers in engineering industry an overview of the most used statistical methods through concrete exercises. There is a plenty of statistical methods useful for management such as descriptive statistics, analysis of variance, quality control charts and so on, but this article lies stress on multivariate statistical methods. As a representant of this group, discriminant analysis and its application in corporate financial health evaluating has been chosen.
Klíčová slova

Zpět

Patička