Přejít k obsahu


Daňový systém v České republice po vstupu ČR do Evropské unie a očekávané dopady do hospodaření a financování organizací a podniků

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Daňový systém v České republice po vstupu ČR do Evropské unie a očekávané dopady do hospodaření a financování organizací a podniků. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice: Technická univerzita , 2004. s. 336-347. ISBN: 80-8073-190-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Taxation in the Czech republic after admittance to the European union and expected impacts to trading and financing of organisations and enterprises
Rok vydání: 2004
Místo konání: Horný Smokovec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Česká republika byla v okamžiku vstupu do Evropské unie začleněna do Jednotného vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Českým podnikatelům přinesl tento vstup nejen odstranění celních překážek obchodování v rámci vnitřního trhu, získání nových trhů či finančních prostředků z fondů EU, ale také vysoce konkurenční prostředí či nutnost přizpůsobit se odlišným požadavkům Evropské unie. Do data vstupu musela být přijímána legislativní opatření, která harmonizovala náš daňový systém s podmínkami EU, zejména v oblasti nepřímých daní. Článek se zabývá identifikováním těchto daňových změn v daňové politice České republiky. Na základě identifikace daňových změn byl vytvořen modelový podnik, na kterém byly tyto změny vyhodnoceny a následně vyčísleny.
Abstrakt EN: The Czech Republic was at the time of its entry into the Europian Union integrated in the Uniform Internal Market which is associated with free movement of goods, services, resources and labours. This entry has brought to Czech enterprisers not only the elimination of customs barriers when trading in the internal market, acquiring new markets or financial means from the Europian Union´s funds but also a highly competitive enviroment or a need to conform to different requirements of the Europian Union.
Klíčová slova

Zpět

Patička