Přejít k obsahu


Correlation between mechanical properties and microstructure of thermally sprayed coatings

Citace:
ZAHÁLKA, F., NOHAVA, J., BLÁHOVÁ, O., ENŽL, R. Correlation between mechanical properties and microstructure of thermally sprayed coatings. In Tribology of survace layers and coatings. Prague: EDUKA, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-239-3123-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlation between mechanical properties and microstructure of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: EDUKA
Autoři: František Zahálka , Jiří Nohava , Olga Bláhová , Radek Enžl
Abstrakt CZ: Cílem této práce je hodnocení vzájemné závislosti mezi mechanickými vlastnostmi a mikrostruktorou žárových nástřiků: WC-17%Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, 95 MXC a AISI 316L. Pro hodnocení povlaků byla použita metoda Vickersovy mikrotvrdosti a meření drsnosti povrchu. Pro zjištění odolnosti proti opotřebení byly povlaky testovány pomocí metody Miller Test.
Abstrakt EN: The aim of this paper is evaluation of the correlation between mechanical properties and microstructure thermally sprayed coatings:WC-17%Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, 95 MXC and AISI 316L. Vickers microhardness, surface roughness were used for the coatings evaluation. For determination of wear resistance were the coatings tested by Miller Test method.
Klíčová slova

Zpět

Patička