Přejít k obsahu


Radial basis function method for iso-line extraction

Citace:
UHLÍŘ, K., PATERA, J., SKALA, V. Radial basis function method for iso-line extraction. In Electronic computers and informatics. Košice: VIENALA Press, 2004. s. 439-444. ISBN: 80-8073-150-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Radial basis function method for iso-line extraction
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: VIENALA Press
Autoři: Karel Uhlíř , Jan Patera , Václav Skala
Abstrakt CZ: Analýza a porovnání základních metod pro aproximaci iso-čar s využitím metody radiálních bázových funkcí ve 2D datech.
Abstrakt EN: The analysis and comparison of the basic method for iso-line approximation with radial basis function method on 2D scalar data
Klíčová slova

Zpět

Patička