Přejít k obsahu


OpenGL interface for .NET

Citace:
HANÁK, I., SKALA, V. OpenGL interface for .NET. In Electronic computers and informatics. Košice: VIENALA Press, 2004. s. 421-426. ISBN: 80-8073-150-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: OpenGL interface for .NET
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: VIENALA Press
Autoři: Ivo Hanák , Václav Skala
Abstrakt CZ: Článek je zprávou o projektu zaměřeném na zpřístupnění rozhranní OpenGL pro prostředí .NET. Obsahuje popis jak přístpu k řešení tohoto problému, tak i popis získaných výstupů včetně porovnání s jinými existujícími řešeními.
Abstrakt EN: The paper contains report about a project that is aimed or introduction of OpenGL to .NET environment. It describes approach and gained results in aform of performance comparisons.
Klíčová slova

Zpět

Patička