Přejít k obsahu


A topological description of 2D manifold objects

Citace:
HLAVATÝ, T., SKALA, V. A topological description of 2D manifold objects. In Electronic computers and informatics. Košice: VIENALA Press, 2004. s. 433-438. ISBN: 80-8073-150-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A topological description of 2D manifold objects
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: VIENALA Press
Autoři: Tomáš Hlavatý , Václav Skala
Abstrakt CZ: Tento clanek je venovan navrhu metody, ktera provadi extrakci zakladnich rysu 2-manifold objektu z jeho topologickeho a geometrickeho popisu. Morseho teorie, krivosti a Reebuv graf jsou uzity k vytvoreni perspektivniho nastroje pro efektivni udrzovani rozsahlych geometrickych datovych mnozin.
Abstrakt EN: This paper dedicated to a proposition of a 3d feature extraction method for 2-manifolds on the basis of a topological and geometrical description. The Morse theory, curvatures, the Reeb graph are used and their combination gives a perspective tool for effective handling of large geometrical data sets.
Klíčová slova

Zpět

Patička