Přejít k obsahu


.NET interface for VTK

Citace:
FRANK, M., SKALA, V. .NET interface for VTK. In Electronic computers and informatics. Košice: VIENALA Press, 2004. s. 409-414. ISBN: 80-8073-150-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: .NET interface for VTK
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: VIENALA Press
Autoři: Milan Frank , Václav Skala
Abstrakt CZ: Tato publikace popisuje způsob jakým jsme vytvořili jednoduše použitelné rozhraní pro win32 knihovnu VTK pro .NET.
Abstrakt EN: This paper describes our approach to make visualization toolkit accesible from .NET environment. Implementation of this approach allows straightforward and safety cooperation of VTK and .NET. Main idea of our solution is basen on .NET callable proxy-classes created for each VTK class. These wrap-classes are generated automatically.
Klíčová slova

Zpět

Patička