Přejít k obsahu


Nontraditional methods of monitoring tool wear of thin layer coated cutting tools

Citace:
ZETEK, M., KŘÍŽ, A., MATĚJKA, J. Nontraditional methods of monitoring tool wear of thin layer coated cutting tools. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 1-7. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nontraditional methods of monitoring tool wear of thin layer coated cutting tools
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Zetek , Antonín Kříž , Jan Matějka
Abstrakt CZ: Při obrábění dochází k velkému počtu jevů, které jsou přímo spojeny s tímto procesem a mají vliv na celý systém stroj – nástroj – obrobek. Většinu těchto jevů lze popsat a změřit a předejde se tak zbytečným chybám, které mohou způsobit úplnou destrukci nástroje, který by následně poškodil obrobek či stroj. Hlavním hlediskem je opotřebení břitu ostří řezného nástroje, které ovlivňuje jednak kvalitu a přesnost obrobeného povrchu, ale také možnost opětovného přeostření nástroje. Čím větší je opotřebení, tím více se zvětšuje tření, roste teplota v místě řezu a mění se tvar třísky. To má za následek nárůst řezné síly a kroutícího momentu. Zvyšující se koeficient tření se může projevovat změnou akustického projevu, který řezný proces provází nebo v některých případech se může zaznamenat chvění celého systému stroj – nástroj – obrobek, které může způsobit nedodržení přesnosti a požadované tolerance obráběných rozměrů.
Abstrakt EN: During the cutting there are a number of effects which are linked with this process and which influence the system machine tool -cutting tool - workpiece. Most of these effects are possible to describe and measure. This is the way how we can prevent errors which may cause total destruction of a cutting tool or damage the workpiece or machine tool. The main heading is a tool wear of the cutting edge of the cutting tool, which may influence quality and accuracy of a finished machined surface and a chance resharpening the tool. If a tool wear gets to a critical value it may happen that the tool can not be already resharpened. On the second hand when the tool has too small value of tool wear means unnecessary loss of material caused by premature tool changing and resharpening. When tool wear grows, the cutting forces change. And so, the tests were focused on monitoring the dependence between growth of tool wear of the cutting edge and related growth of cutting forces.
Klíčová slova

Zpět

Patička