Přejít k obsahu


Problematika správného nastavení intervalu vedení proudu ve spínaném reluktančním motoru

Citace:
FOŘT, J. Problematika správného nastavení intervalu vedení proudu ve spínaném reluktančním motoru. In SYMEP 2004. Praha: ČVUT, 2004. s. 76-80. ISBN: 80-01-03018-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Correct Setting Problem of the Excitation Dwell in the SRM Phase
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou nastavení správného úhlu vedení proudu SRM. V případě spínaného reluktančního motoru nelze vystačit (s výjimkou SRM malých výkonů) pouze se správnou regulací proudu na požadovanou hodnotu, nýbrž je nutné proud danou fází opakovaně budit i v přesném intervalu polohy rotoru. Regulátoru proudu je tedy nutné zadat nejen požadovanou hodnotu proudu, ale i úhel sepnutí a vypnutí proudu ve fázi tak, aby se vytvořil určitý moment potřebný pro roztočení (popř. brždění) stroje. Obtížnost správného nastavení úhlu vedení proudu SRM narůstá s rostoucím výkonem vlastního SRM.
Abstrakt EN: This paper deals with the correct setting problems of the current conduction dwell angle of SRM. In the event of the switched reluctance motor it is impossible (with the exception of small power SRM) to manage only with the correct current adjustment on the required value, but it is necessary to repeatedly excite the each phase current in the exact interval of rotor position. So it is necessary to set not only the required current value into the current regulator, but also switch-on and switch-off angle in the SRM phase for the achievement of definite torque creating needed for start up (or braking) of the SR machine. The difficulty of correct setting of current conduction angle in SRM grows with the power increasing of SRM.
Klíčová slova

Zpět

Patička